Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘

观塘美德工业大厦B座6楼B3
我的收藏

工业风铜喉灯工作坊⚙️由设计铜喉灯外形,切割,接驳灯头,驳电线,再接上钨丝灯泡

探索精彩的玩乐体验

和Klook客路一起感知不一样的玩乐世界!

活动介绍

工业风铜喉灯工作坊⚙️

由设计铜喉灯外形,切割,接驳灯头,驳电线,再接上钨丝灯泡
工作坊详情
  • 尺寸: 高30阔20厚10cm左右(由于自由设计,尺寸会有偏差)
  • 日子: 每逢星期日13:00-15:30
  • 地点:Myosotis flower (观塘美德工业大厦B座6楼B3)
  • 需时:2.5小时
  • 价格: HKD 838
  • 如额外加购一个钨丝灯泡 +HKD50
  • 需要体力及耐性
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘
Myosotis Flower - 工业风铜喉灯工作坊 | 观塘

地点

联系我们

对此活动有疑问?点击下方聊天按钮,客服为你实时答疑
价格说明
划线价格
  • 划线价格为参考价格,指商品或服务的门市价、服务提供商的指导价、零售价或曾经展示过的销售价格,并非原价,该价格仅供您参考。
未划线价格
  • 指商品或服务的实时标价,为划线价基础上计算出来的优惠价格。具体成交价格根据商品或服务参加活动,或会员使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准